zaterdag 27 maart 2010

Tegen Licht

Tegenlicht is het mooiste licht, bepaalde fotografen doen niet anders dan met dit soort licht werken en hebben er een verslaving aan overgehouden, zon in de rug, denk het niet, deze fotograaf werk uitsluitend met tegenlicht!
Against light is the finest light, certain photographers do not otherwise than with this kind light work and have an addiction to left, the sun in the back, do not think so, the photographer work exclusively with this!
Images by " Do i Want to Know UTM "

Geen opmerkingen:

Een reactie posten